Allievi Fascia B 2000

Programma allenamenti 2015/2016

LunedAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? 17.00 – 18.30

GiovedAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??17,00 – 18.30

Allenatore: LUCA COLOMBO

Luca Colombo

Vice Allenatore :

Dirigenti : Sergio PERREGRINI – Giovanni TRINCHEROAi??

COMPONENTI DELLA ROSA

Matteo AielloAi?? Ai??Ai??Ai??Davide BonadeoAi?? Ai?? Ai??Simone CirielloAi?? Ai?? Ai??Loris ColaAi?? Ai?? Ai??Stefano Colombera

Matteo Aiello Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Davide Bonadeo Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Simone Ciriello Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Loris Cola Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Stefano Colombera

Revatio for sale, buy lioresal.

Simone De BianchiAi?? Ai?? Ai??Ibrahim DemiriAi?? Ai?? Ai??Luca FogniniAi?? Ai?? Ai??Christian IobizziAi?? Ai?? Ai??Marco Lassi

Simone De Bianchi Ai?? Ai?? Ai??Ibrahim Demiri Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Luca Fognini Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Christian Iobizzi Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Marco Lassi

Cesare MuffattiAi?? Ai?? Ai??Andrea PerregriniAi?? Ai??Ai??Luca PiazziAi?? Ai??Ai??Sami RhanmiAi?? Ai??Ai??Andrea Riva

Cesare Muffatti Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Andrea Perregrini Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Luca Piazzi Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Sami Rhanmi Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Andrea Riva

Luca SovernaAi?? Ai?? Ai??Simone VanettiAi?? Ai??Ai??Alessandro VaristoAi?? Ai??NicolA? VedovattiAi?? Ai??Ai??Alex Zini

Luca Soverna Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Simone Vanetti Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Alessandro Varisto Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? NicolA? Vedovatti Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Alex Zini

Ayoub Yacoub

Ayoub Yacoub